Tijdschrift: Commodore Dossier

[Kleine afbeelding van de cover van Commodore Dossier No. 8 met daarop drie gouden robots.]

Commodore Dossier was een blad voor 8- en 16-bits computers van het merk Commodore dat van 1984 tot en met 1988 werd uitgegeven (genummerd van 1 tot en met 17). Dat komt ongeveer overeen met de grootste succesjaren van met name het model Commodore 64.

Het was nooit helemaal duidelijk wat de naam van het blad was, omdat het logo zo was vormgegeven dat je het ook als Dossier Commodore kon lezen.

Belangrijke rubrieken voor avonturiers waren de tweemaandelijkse puzzel van René Boot en Wijo Koek en Er was eens... en Adventures onder het mes, beide van John Vanderaart en beide in nummer 6 geïntroduceerd. De rubriek van Boot en Koek had weliswaar weinig met adventures te maken, maar je moest wel moet behulp van software een tekstraadsel oplossen. De rubriek was daarom zeg maar een neefje of nichtje van tekstadventures.

Het blad kwam ruwweg om de twee maanden uit, maar de bijlage Commodore Dossier Aktief werd elke maand uitgegeven; in de maanden dat het reguliere blad werd uitgegeven, zat de Aktief daarin vastgeniet.

Het Commodore Amiga-deel werd in de latere nummers ondersteboven aan de achterkant van het blad afgedrukt, zodat je het blad alleen maar hoefde om te draaien om als het ware een tweede blad te krijgen.

Ik heb zelf het grootste deel van de nummers, voor de rest heb ik een online archief geraadpleegd.

HCC! Commodore heeft een online archief van dit blad.

Het onderstaande overzicht laat zien wat er in Commodore Dossier over Nederlandstalige tekstadventures is gepubliceerd.

Commodore Dossier

Commodore Dossier, nr 0 (1984)

- p. 22

Interview met Kasper Boon en Alex Pelsmaeker. Volgens het blad zijn dit de echte namen van Hal Renko en Sam Edwards. Albert Sickler is dan weer een pseudoniem, ook van Kasper Boon.

(Terzijde: er is een fanpagina van Het mysterie van Arendarvon Castle, met veel info en downloads: https://www.mzeller.dev/arendarvon/dutch_index.htm.)

In het artikel staat informatie over de volgende spellen:

  • Arendarvon Castle
  • The Antagonist
  • The Seventh Generation

Het artikel verduidelijkt niet of dit allemaal tekstadventures zijn.

Over de namen Hal Renko en Sam Edwards vermeldt het vaag dat een team onder leiding van Alex Pelsmaeker de spellen heeft geschreven.

Dossier Commodore, nr 1 (1985)

- p. 61

Een korte beschrijving van Arendarvon Castle.

Commodore Dossier, nr 2 (1985)

- p. 25

Bevat een oproep waarmee de lezers wordt gevraagd hoe een adventurerubriek eruit zou moeten zien.

Commodore Dossier, nr 3 (1985)

- p. 27

Kort artikel over het adventure De Sekte van Radarsoft.

Commodore Dossier, nr 4 (1985)

- p. 6

Een ingezonden brief van een Scientology-lid met daaronder een miniscule rectificatie van de redactie op het artikel over avontuur De Sekte uit het vorige nummer.

- p. 63

Bevat een advertentie voor het Radarsoft-avontuur De Sekte.

Commodore Dossier 5

- p. 2

Paginagrote advertentie voor Hollanditis.

- p. 8

Paginagrote advertentie voor Renko- en Edwards-boeken, w.o. Arendarvon Castle, De Antagonisten en Adventures!

- p. 56 - 57

Interview met John Vanderaart en Wijo Koek over het door hen gemaakte adventure Hollanditis.

Commodore Dossier 6

- p. 4

Het hoofdredactioneel voorwoord heeft het kort over adventures, voornamelijk als inleiding voor de verdere artikelen in dit nummer.

- p. 54, 55, 56, 57

Eerste aflevering van DRJ's adventurecolumn, Er Was Eens....

- p. 59, 60, 61, 63

De adventureoverlevingskit, een voorbeeld voor een rijke kaart.

- p. 66 - 67

Recensies van adventures, waaronder The Beyond.

Commodore Dossier 7

- p. 48 en 49

Een bespreking van drie boeken, waarvan er twee over (het leren programmeren van) adventures gaan: Adventures! van Renko en Edwards, en Spelenderwijs Programmeren op de Commodore 64 van Peter Gerrard. Ondanks de wat obscure naam gaat ook dit boek volledig over adventures en bevat het er drie, genaamd Het Ondergronds Avontuur, Het Magisch Doolhof en Het Tunnelavontuur.

- p. 51 en 52

De tweede aflevering van de adventurerubriek Er Was Eens...

Gaat in op het verschijnsel "onzin intypen tijdens het groepsmatig spelen van adventures om de lachers op de hand te krijgen" en geeft hints voor Steen der Wijzen en De Sekte.

- p. 70 en 71

De tweede aflevering van John Vanderaarts andere adventurerubriek, Adventures Onder Het Mes.

Bespreekt deze keer alleen Engelstalig werk.

Commodore Dossier 8

- p. 4

Hoofdredactionele inleiding over adventures, met name naar aanleiding van het spel Noach 3000 waarvan de listing bij het tijdschrift zit.

- p. 9 en 10

Inleiding / uitleg bij het programma Noach 3000 waarvan de listing verderop in het tijdschrift staat en bij de bijbehorende prijsvraag.

- p. 13 en 14

De "praten-over-adventures"-rubriek Er Was Eens... van John Vanderaart gaat vooral over MUDs, maar heeft ook een halve pagina speeltips. Het Nederlandstalige Horror Hotel wordt hier onder andere kort besproken.

- p. 41, 42, 43, 44

Machinetaallisting voor het spel Noach 3000.

Volgens Commodore Dossier #9 zitten er fouten in deze listing.

- p. 52 en 53

De adventurebesprekingencolumn van John Vanderaart Adventures Onder Het Mes, waarin hij als een gedesinteresseerde derde zijn eigen (niet tekst-)adventure Kapriolen bespreekt. Geinig spelletje, concludeert hij, toch maar vooral kopen. Zie je wel vaker, als die reviewers het spelletje gratis krijgen dan verdwijnt de kritische grondhouding als sneeuw voor de zon.

Verder worden er Engelse programma's besproken, waaronder The Graphic Adventure Creator.

Commodore Dossier 9

Geen Adventures Onder Het Mes dit nummer.

- p. 8

In de inleiding meldt de hoofdredacteur dat er fouten zaten in de listing van het adventure Noach 3000 uit het vorige nummer.

- p. 20 en 21

De rubriek Er Was Eens... met het verhaal over hoe en waarom Noach 3000 niet werkte. Lezers die alsnog een correcte listing willen hebben kunnen een briefje sturen aan het (inmiddels al decennia failliete) blad op een adres waar inmiddels de trimtoko Beessie Fit is gevestigd.

Verder tips voor Het Mysterie van Arendarvon Castle, Steen der Wijzen, The Beyond, Hollanditis en De Sekte.

Commodore Dossier 10

- p. 63

De adventurerubriek Er Was Eens... met hints voor de spellen Noach 3000, De Nachtwacht en De Sekte. Daarnaast aankondigingen van de DRJ-spellen Aurum, Smakeloos en Gravity. Het spel Tijdreiziger wordt ook genoemd.

Ten slotte een tip voor programmeurs van grafische tekstadventures op de C64: laat de computer niet live tekenen, maar sla plaatjes gecomprimmeerd op, dat werkt veel sneller. (Elders in het artikel beweert DRJ een compressieratio van 75% te halen.)

Voor een spel als Hollanditis, waar de plaatjes exact een kwart scherm in beslag nemen, heb je het dan over plaatjes van net iets meer dan een halve kilobyte per stuk.

Commodore 11

- p. 43 en 44

De listing van Macho Man, een spelletje dat onderdeel vormt van een wedstrijd in de rubriek Er Was Eens... in ditzelfde nummer. Vooralsnog is mij onduidelijk of dit programma zelf een tekstadventure is. Ook nummer 13 van het blad, waarin de winnaars van de wedstrijd worden aangekondigd, biedt geen uitsluitsel.

Er zit een typefout in de listing die in Dossier Commore #12 wordt hersteld op pagina 64.

- p. 56 en 57

De adventurerecensierubriek Adventures Onder Het Mes is terug, maar bespreekt deze keer (volgens mij) alleen grafische spellen.

- p. 68, 69 en 70

De adventurespeelrubriek Er Was Eens....

Tweederde van deze rubriek wordt in beslag genomen door de regels voor de wedstrijd Macho Man, een soort avonturier-van-het-jaar-verhaal. Zie ook de listing eerder in dit nummer.

Verder tips voor The Beyond en De Sekte.

Een lezer stuurde zelfgeschreven spellen in. Er staat niet bij voor welk platform, daarom gok ik de Commodore 64.

Het gaat om:

  • Rampenschip van Bert Stam uit Zwolle.
  • Moordspel van Bert Stam uit Zwolle.

Deze (en latere) lezersinzendingen worden overigens (bij mijn weten) niet door Commodore Dossier gepubliceerd.

Commodore Dossier 12

Dit is het nummer vanaf welke het Amiga-segment apart wordt weer- en vormgegeven van het C64-segment.

- p. 22, 23, 24

De rubriek Er Was Eens...

... vermeldt dat het succesvol runnen van het spel Macho Man niet meer nodig is om mee te kunnen doen aan de wedstrijd, waarvan de inzendtermijn wordt verlengd.

Een recensie van Kinderen van de Wind (een grafisch adventure, lijkt het).

Een lezer had een zelf geschreven naamloos spel opgestuurd. Die speler was de destijds 14-jarige David Omtzigt uit Epe.

Verder een aankondiging dat de rubriek voortaan ook als een variant in Commodore Dossier Aktief zal verschijnen.

- p. 26 en 27

De bespreekrubriek Adventures Onder Het Mes gaat weer voornamelijk over grafische adventures (waaronder Infogrames' De Erfenis), maar bespreekt ook het door de recencist geschreven Aurum.

- p. 54

De lezersservicepagina waarop onder andere Aurum wordt verkocht (hfl. 30 op cassette, hfl. 40 op diskette).

- p. 74

F. C. De nazorg is de rubriek waar technische vragen worden beantwoord. Dit keer aandacht voor het programma Macho Man uit het vorige nummer (zie daar) waar een typefout in zat.

Commodore Dossier 13

- p. 40, 41 en 44

De rubriek Er Was Eens... bevat de uitslag van de Macho Man-wedstrijd.

Tips voor De Steen der Wijzen en Het Huis (inclusief plattegrond). Het Huis is trouwens niet de veel recentere versie van Eurosystems, althans niet voor zover ik weet, maar een vertaling van het spel Miser.

Voor de derde keer op rij een zelf geschreven spel van een lezer. Anne Reedijk maakte Soft tegen Soft.

John Vanderaart zegt dat als hij een schijfje vol van die huisvlijt heeft, hij het misschien wel eens uitgeeft. Is dat ooit gebeurd?

Commodore Dossier 14

- p. 28, 29 en 30

De rubriek Er Was Eens...

Een spel van een lezer wordt gemeld, maar DRJ heeft het zelf nog niet gezien: A Spy Like Me van Marcel van Kervinck (World-Soft) uit Brunsum.

Naast veel tips voor Engelstalige spellen ook een tip voor De Sekte.

Commodore Dossier 15

Vanaf dit nummer nog meer aandacht voor de Commodore Amiga, maar de rubriek Er Was Eens... blijft.

- p. 30, 31 en 32

De rubriek Er Was Eens...

De rubriek blijft, maar de hoofdmoot is voor Amiga-spellen. Twee grafische adventures wel te verstaan.

Een volledige (?) oplossing voor The Beyond. Ook tips voor Saturn 3.

Commodore Dossier 16

- p. 23, 24, 25, 26 en 27

Inderdaad, maar liefst 5 pagina's voor de rubriek Er Was Eens...

De eerste 2½ daarvan worden overigens besteed aan een inleiding op zogeheten War Games.

Een hele oplossing, inclusief plattegrond, voor Saturn 3.

Ook tips voor Horror Hotel en De Sekte.

Commodore Dossier 17

Geen rubriek Er Was Eens... deze keer en ook geen rubriek Adventures Onder Het Mes.

Het Amigadeel zit er ondersteboven in.

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief

De "Aktiefs" hebben geen nummer, maar een datum van uitgave. Om mij gek te maken zijn de reguliere "Dossiers" echter voorzien van een volgnummer in plaats van een datum. De chaos wordt ten slotte compleet als er in de maanden dat de uitgever beweert een regulier "Dossier" te zullen uitbrengen, er geen uitkomt.

Het lijkt er echter op dat de maker van de PDF's die ik heb geraadpleegd alleen de losse "Aktiefs" als zodanig heeft gescand.

Dossier Commodore Aktief maart 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief maart 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief juni 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief juli 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief september 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief oktober 1985

- p. 18

Een advertentie voor De Sekte.

Dossier Commodore Aktief december 1985

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief januari 1986

- p. 10

Een advertentie voor De Sekte.

Dossier Commodore Aktief maart 1986

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief april 1986

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief juni 1986

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief september 1986

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief maart 1987

- p. 1

Een advertentie voor de Dossier Cassette, met daarop het programma "Noach 1.2". Zou dat het door zetduivels geplaagde Noach 3000 zijn?

Dossier Commodore Aktief april 1987

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief september 1987

- p. 7, 8, 9

Dit lijkt de in Commodore Dossier #12 beloofde Aktief-versie van Er Was Eens... te zijn.

Tips voor Aurum en De Sekte.

Dossier Commodore Aktief oktober 1987

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief december 1987

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief januari 1988

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief maart 1988

- p. 12, 13

Rubriek Er Was Eens...

Tips voor Het Huis.

Dossier Commodore Aktief april 1988

- p. 9, 10, 11, 12

Rubriek Er Was Eens...

Bevat een plattegrond voor Aurum. Tips voor De Sekte en een programmaatje om de woordenschat van De Sekte mee weer te geven.

Dossier Commodore Aktief juni 1988

- p. 10, 11

Rubriek Er Was Eens...

Bevat tips voor De Sekte.

Dossier Commodore Aktief juli 1988

- p. 5, 6, 7, 8

Rubriek Er Was Eens...

Bespreekt deze keer alleen Engelstalig werk.

Dossier Commodore Aktief september 1988

Geen artikelen over Nederlandse tekstadventures deze keer.

Dossier Commodore Aktief oktober 1988

- p. 4, 5, 6, 7 en 9

Rubriek Er Was Eens...

Een lezer stuurde een programmaatje in voor de Commodore 64 om een adventureplattegrond te maken. (In het volgende nummer staat iets over regel 133 en een puntkomma die erbij moet. Gaat dat hierover?)

Tips voor Anonimus en Horror Hotel.

- p. 14, 15

Een extra aflevering van de rubriek Er Was Eens... bespreekt echter alleen Engelstalig werk.

Dossier Commodore Aktief december 1988

- p. 5, 6

Rubriek Er Was Eens... (en daarna niet meer)

Tips voor De Sekte en De Mijnen van Salamon. Als ik Google op die naam, kom ik de variant De Mijnen van Salomon tegen, al hoeft dat niets te betekenen te hebben.


Zie de pagina over bronnen voor meer tijdschriften.


Pagina laatst gewijzigd op 28 november 2021 door Branko Collin.

... naar de homepage