Haddockisms

(Due to untranslatableness of some words, rest of this entry be in Dutch.)

Om de een of andere reden associeer ik creatieve, kindvriendelijke scheldwoorden zo zeer met Hergé’s Kapitein Haddock, dat toen ik dergelijke scheldwoorden tegenkwam in een boek uit 1869, de bijzonderheid daarvan me niet eens opviel. Tegenwoordig kun je iedereen een koektrommel of wafelijzer noemen zonder dat het tot noemenswaardig trekken van wenkbrauwen leidt.

Het boek is Ontboezemingen van Gabriël (pseudoniem van Carel van Nievelt), en in een toneelspel slaan twee vrienden elkaar speels met hun hoeden; de een probeert een “serieuze” monoloog te houden, de ander onderbreekt hem daarbij met scheldwoorden: boekworm! … kinderkanibaal! … hutspotverknoeier! … mottige foliant! … vogelverschrikker!

3 responses to “Haddockisms”

  1. Reinder says:

    “Hutspotverknoeier” bekt best wel goed. Moet ik eens gebruiken als ik weer eens iemand uit wil kafferen.

  2. brankl says:

    Ik heb geprobeerd ze naar het Engels te vertalen, maar toen bleef er weinig van over.

  3. […] Last week I posted a book to Project Gutenberg that I had talked about earlier (”Haddockisms“): Ontboezemingen by Gabriël, Carel van Nievelt’s pseudonym. Van Nievelt was a writer of fantasy and travel stories. Oddly enough he does appear from time to time in translated collections, but he has almost been forgotten in the Netherlands. Only his stories about Dutch India (what is now Indonesia) have recently been reprinted in their original language. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *