Commentaar en suggesties

Je kunt via deze homepage op twee manieren met mij in contact komen, namelijk per:

  1. e-mail
  2. forum

Als je gegevens over een spel wil opsturen, dan kun je daarvoor een apart invulformulier gebruiken.

De eerste methode zorgt voor persoonlijk contact, berichten via de tweede methode kan iedereen op het WWW lezen.

E-mail

Deze methode geeft je de meeste mogelijkheden, maar vereist dat:

  1. Je webbrowser iets zinnigs met de zogeheten 'mailto'-methode kan aanvangen; en
  2. Je een lokaal mail-programma hebt.

(Iets zinnigs aanvangen met de 'mailto'-methode is jargon voor: als je op de link met het e-mailadres klikt, wordt je e-mailprogramma opgestart en wordt er vervolgens automagisch een nieuw bericht aangemaakt met mijn adres in het To-veld, wat het invulveld is voor het adres en eventueel de naam van de geadresseerde.)

Je kunt ook eerdergenoemd adres overtypen in je mailprogramma.

Stuur post naar mij op branko@tekstadventure.nl

Forum

Er was ooit een gastenboek, maar dat is wegens een barrage aan spam en een tekort aan middelen deze te bestrijden, opgeheven.

Daarvoor in de plaats gekomen is het forum. Hierop kun je een berichtje plaatsen dat ook door anderen kan worden gelezen.

Daardoor is het forum ideaal voor discussie: je kunt er met andere adventurespelers herinneringen uitwisselen, hints voor een spel bespreken of het starten van een nieuw adventureprogrammeerproject doornemen.

Ik krijg geen bericht van plaatsing, en zie je bericht dus niet meteen. Als je wilt dat ik direct lees wat je te melden hebt, kun je dus het best e-mail gebruiken.


Naar de homepage
Pagina laatst veranderd op 15 mei 2011.