Kastelen/Castles

Bovenaan elke pagina van deze site kunnen de meeste bezoekers een rij torens en kantelen zien. Dit leek me een leuk effect om in een oogopslag duidelijk te maken dat ze op mijn website zijn. Een tijd geleden heb ik een aantal concullega's (webontwerpers) gevraagd commentaar te geven op het grafisch ontwerp van mijn site, omdat dat absoluut niet mijn sterkste kant is.

Een uitkomst van die enquête was dat sommigen vonden dat het plaatje met de kastelen wel verbeterd mocht. Een van die concullega's heeft me zelfs zo'n nieuw plaatje gemaakt. Zelf was ik al met foto's die ik op andere sites gevonden had aan de slag gegaan.

Met beide resultaten was ik echter niet helemaal tevreden, en toen sommige webontwerpers me vervolgens te verstaan gaven dat het oorspronkelijke plaatje toch het beste bij de rest van mijn ontwerp past, heb ik die afbeelding toch maar aangehouden.

Ik wil de bezoekers van mijn site die alternatieven niet onthouden, zeker omdat zoveel andere mensen tijd en moeite hebben gestopt in het helpen ontwikkelen daarvan.

At the top of every page of this site most visitors wil see a row of towers and battlements. To me this seemed to be a nice way to make immediately clear to them that they are on my web site. Some time ago I asked some of my colleagues/competitors to comment on the graphical design of this site, since that is not my forte.

One outcome of that poll was that some people felt that the picture of the castles wanted improvement. One of my colleagues/competitors even created such a new picture for me. And also I myself had started to work on something with photo's of castles I found on the web.

Both results however were not completely to my liking and when some designers then told me that they liked the original image best so far, I kept that image in the design.

I do not wish to keep those alternative pictures from you, though, especially since so many people invested time and effort to help me with this.

[afbeelding van kastelen met een 3D-modelleerprogramma gemaakt]

Jolie's ontwerp is gemodelleerd en gerendered met StrataStudioPro 3D.

   

Jolie's design was modelled and rendered in StrataStudioPro 3D.

[afbeelding van kastelen uit twee foto's samengesteld]

De oorspronkelijke foto's met dank aan Philip Greenspun.

   

Original photos courtesy Philip Greenspun.


... naar de homepage

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2001 door Branko Collin. Stuur je commentaar en suggesties s.v.p. aan mij.