Het groot avontuur

Legenda:
*** = onbekend
--- = niet van toepassing

Er zijn meerdere spellen met een soortgelijke naam, zie hier voor de ontwarring.


 
Auteur(s)
Naam auteur Hein de Graaf
Functie auteur Maker
Adres auteur ***

Softwarehuis
Naam ---
Contactinformatie ----

Uitgever
Naam ---
Contactinformatie ---

Vorm uitgave
Uitgavedatum ***
Verkrijgbaar op/bij ***
Prijs ***
Voor systemen C64 i.c.m. Simons' BASIC

Gegevens verstrekt door
Naam Anonymus
Contactinformatie ---
Relatie tot het spel geen
Opmerkingen Anonymus stuurde spelinstructies op:
Je gebruikt de [CCS64] emulator [...]. Ik neem aan dat je het spel hebt en dat je het bestaand "GROOTAVO.D64" hebt. Je start de emulator, duwt op "F9" en kiest in het menu "1541 Device 8...". Je zoekt en selecteert "GROOTAVO.D64". Nu moet je kiezen tussen drie regels, waarvan een regel met een 0, een regel met een 107 en een regel met een 46. Kies de regel met de 46. Je kunt hier aanhalingstekens ( " ) typen, zoals je anders een apenstaartje ( @ ) kunt typen, namelijk met Shift en de linker 2. Nu moet je typen:

LOAD "GROOT AVONTUUR",8,1

Nu moet je typen:

RUN

Het spel start nu, maar je wordt soms gevraagd een bepaalde toets in te drukken, die je moet indrukken, zoals je normaal een tilde ( ~ ) zou geven, zonder de Shift.

Commentaar Branko: voor mijn gevoel klopt deze instructie niet helemaal. Nadat je met F9 de diskimage hebt gekoppeld en de inhoudsopgave hebt geladen, moet je eerst Simons' BASIC LOAD-en en RUN-nen. Zo niet, dan krijg je een foutmelding. Vanuit Simon's BASIC kun je vervolgens zoals hierboven geschreven het spel laden en uitvoeren. Ik heb zelf het spel eerst gerund op WinVICE, overigens.

Inzenddatum 22-08-2022
Gecontroleerd door Branko Collin
Controledatum 3-1-2023

Gegevens verstrekt door
Naam Branko Collin
Contactinformatie deze site
Relatie tot het spel geen
Opmerkingen Branko Collin:
Het Groot Avontuur van Hein de Graaf is in Simons' BASIC voor de Commodore 64-computer geschreven. Deze BASIC moet eerst aanwezig zijn voordat je het spel kunt laden en spelen.

De listing begint met een commentaar dat contactgegevens bevat en de de tekst "gemaakt voor 10-jarige ivar". Zou dit de drummer Ivar de Graaf zijn, voorheen van Within Temptation? Ivar is geboren in augustus 1973, dat zou het spel uit 1983 of 1984 maken.

Als je het spel speelt, moet je eerst de namen invullen van de goeie, zijn vriend, de kwaaie en de zot.

Vervolgens krijg je een plaatje te zien van een kasteel en daarna de tekst: "Hercules had gehoord van Jolaüs dat er 'n schat in het kasteel was. Die schat bestond uit een kist met diamanten! Deze schat was daar verborgen door Termerus, die smerige boef."

Inzenddatum 2-1-2023
Gecontroleerd door ---
Controledatum ---

[Schermafdruk openingsscherm: Het Groot Avontuur - door Hein de Graaf]

[Schermafdruk derde scherm van Het Groot Avontuur: «Gerda had gehoord van Filip dat er 'n schat in het kasteel was. Die schat bestond uit een kist met diamanten! Deze schat was daar verborgen door Vova, die smerige boef enzovoort»]


Naar het spellenoverzicht.
Naar huis.
Pagina laatst veranderd op 3 januari 2023.